Bayley test (Bayley-III- NL)

      Geen reacties op Bayley test (Bayley-III- NL)

Bayley III NL

Prematuur geboren kinderen worden regelmatig gezien door de fysiotherapeut, de ontwikkeling wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Waar nodig worden er adviezen gegeven om verdere stagnatie / problemen zoveel mogelijk voorkomen. De fysiotherapeut gebruikt hier o.a. de Bayley test voor, het is een meetinstrument die berekend in welk niveau de ontwikkeling zit.

De ”Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-NL”, is een instrument om het ontwikkelingsverloop van baby’s, dreumesen en peuters in kaart te brengen en vast te leggen. Daarnaast geeft de test de testgebruiker informatie over hoe een interventie voor een kind kan worden opgezet en geëvalueerd. Zo kunnen de testresultaten gebruikt worden bij het ontwerpen van een begeleidings/behandelingsplan voor een kind. Daarnaast kan de Bayley test gebruikt worden bij een indicatie voor advies voor een bepaald soort onderwijs voor een kind.

De test kan vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen worden afgenomen. Het instrument is bedoeld om de vroegkinderlijke ontwikkeling in kaart te brengen. Voor kinderen tot 6 maanden is de duur van de complete testafname ongeveer een half uur en voor kinderen van 6 tot 12 maanden gemiddeld ongeveer 50 minuten. De totale afnameduur voor kinderen vanaf 13 maanden is ongeveer 90 minuten.

Met de Bayley-III-NL kan de ontwikkeling van jonge kinderen beoordeeld worden op vijf factoren: Cognitie, Taalbegrip en taalproductie, Fijne motoriek en grove motoriek. Tevens zijn er 2 vragenlijsten die ingevuld worden waarmee de sociaal emotionele ontwikkeling en het adaptief gedrag gemeten worden. Naast de reguliere Bayley-III-NL is de Bayley-III-NL-Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA) uitgegeven, deze is bedoeld om de vroegkinderlijke ontwikkeling van kinderen met een communicatieve, fijn motorische of visuele beperking ook goed in beeld te kunnen brengen.

De score wordt bepaald nalv de uitslagen van de onderdelen, de totaalscore en de leeftijd van het kind. In het geval van prematuriteit krijgt het kind 2 scores, 1 behorend bij zijn biologische leeftijd en 1 behorende bij zijn gecorrigeerde leeftijd. De groeigrafieken worden op dezelfde manier ingevuld en weergegeven als bij de bekende groeigrrafieken van het consultatiebureau. Voor elk onderdeel is een eigen grafiek (groeigrafiek cognitie, taalbegrip, taalproductie, fijne motoriek, grove motoriek en sociaal – emotioneel).

De bayley loopt maar tot 42 maanden en is dus om te kijken welke ontwikkelingsleeftijd je kind heeft. Het is geen intelligentie meting, maar puur de ontwikkeling. Hij meet dus een ontwikkeling die gemiddeld verloopt, achterloopt of voorloopt. Veel verder dan 42 maanden kunnen ze ook niet echt concreet iets zeggen.

Opdrachten die onze dreumes kreeg waren o.a. kijken wat ze met de bal zal doen, of ze een boekje opent en de bladzijdes omslaat, of ze met een pen gaat tekenen, uit een beker drinkt, blokjes op elkaar stapelt en of ze duplo blokken los kan krijgen en of ze kleine ronde tabletjes in en uit het potje krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *